HangZhou பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் குழு

சிறப்பு reducer

டயர் மாற்றுவதற்கான சிறப்பு குறைப்பாளர்கள்

கால்நடை தீவனத்திற்கான சிறப்பு குறைப்பாளர்கள்

கிரீன்ஹவுஸிற்கான குறைப்பாளர்கள்

பிரேக்கருடன் குறைப்பவர்கள்