எவர்-பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் குழு

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
மின்னஞ்சல்: [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]  or  [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

Ever-power produce all kinds of helical ring gears

For high-application i.e.for:  lifts, car auto-speed-changing gearboxes

 

ஹெலிகல் ரிங் கியர்கள்

 

Also we produce related helical gears, planetary carrier, shafts and so on

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
மின்னஞ்சல்: [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]  or  [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]