|| தள வரைபடம் || வரி
  முகப்பு      Hzpt பற்றி     செய்தி     தயாரிப்புகள்     தொழில்நுட்ப மையம்     தொடர்பு hzpt  
 
 

 

Slewing Ring / Slewing Bearing


Slewing bearings can accommodate axial, radial and moment loads acting singly or in combination and in any direction. They are not mounted in a housing or on a shaft, but directly to a seating surface. The inner and outer rings are supplied with mounting holes. Both rings may have integral gears. They are also referred to as slewing rings and tabletop bearings. Slewing ring bearings can perform oscillating (slewing) as well as rotating movements. They may be used without gears or with internal or external gears.

The slewing bearings are the large-size bearings which can carry higher axial, radial loads and over turning moments. The slewing bearings are usually porvided with mounting holes, internal gears or external gears, lubricant holes ans seal equipments. Crossed cylindrical roller slewing bearing is with the larger dynamic capacity.

The slewing bearings are widely used in cranes, construction machines, harbor and shi mechanism and high precision large turning tables for radars and missile launchers

1.four-point contact ball slewing bearing (no gear, outside gear, inside gear);
2.double-row balls slewing bearing;
3.crossed cylindrical roller slewing bearing(no gear,outside gear and inside gear);
4.three-row cylindrical roller slewing bearing


கூடுதல் தகவல்கள்:Slewing Ring download 

முகப்பு | பற்றி | செய்தி | |தயாரிப்புகள் | தொழில்நுட்ப மையம் | தொடர்பு கொள் | தள வரைபடம் | இணைப்புகள்

தொலைபேசி: 0086-571-88220971 / 3 தொலைநகல்: 0086-571-88220972
மின்னஞ்சல்: [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது] or [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]
 
பதிப்புரிமை 2008 அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. ஐ.சி.பி: 05007255